U vindt hier informatie over logopedie en logopedische hulp in het algemeen en mijn praktijk in het bijzonder.

Op deze website treft u informatie aan over stoornissen en de wijze waarop wij die als logopedisten kunnen behandelen. Maar ook over de vergoedingen van deze behandelingen door zorgverzekeraars en wat u daar voor moet doen.

Meestal behandel ik bij mij op de praktijk, maar mocht u niet in staat zijn naar de praktijk te komen dan behandel ik ook aan huis.

Ik vertel u ook over mijn specialismen en geef u de mogelijkheid  vragen te stellen over afspraken, behandelingen en aanmeldingen.

Als laatste wijs ik u op meest gestelde vragen, waar de kans groot is dat u informatie die u graag zou willen ontvangen aantreft.

Wie ben ik?

Marian Halk

Ik ben  Marian Halk, logopediste en werk met mensen die spraak- taal- stem- en /of slikproblemen hebben. Voordat ik de opleiding logopedie ben gaan volgen heb ik de pedagodische academie afgerond en heb ik 2 jaar voor de klas gestaan. Ik heb nog regelmatig ingevallen op een basisschool en houd daardoor goed feeling met het onderwijs.

Als logopediste houd ik mij bezig met de volgende stoornissen:

Spraakproblemen kunnen voorkomen bij kinderen die een articulatiestoornis hebben, maar ook kan er sprake zijn van van een spraakkstoornis t.g.v. een CVA of ander trauma, dysarthrie. Tevens behandel ik mensen die hun spraak willen verbeteren omdat ze niet tevreden zijn over hun uitspraak. Bij spraakproblemen komt het m.n. bij kinderen vaak voor dat er sprake is van een slappe mond- en/of tongmotoriek. uiteraard wordt dit dan ook behandeld.

Taalproblemen kunnen bij kinderen voorkomen doordat ze zich trager ontwikkelen op dit gebied dan leeftijdgenootjes, we spreken dan van een vertraagde taalontwikkeling of taalontwikkelingsstoornis, maar er kan zich ook na een CVA of ander trauma een taalstoornis voordoen, afasie. Beide stoornissen worden door mij behandeld.

Een oorzaak voor spraak/taalproblemen kan ten grondslag liggen aan beperkte auditieve vaardigheden. Training van deze vaardigheden wordt uiteraard gegeven als daarvan sprake is bij een spraak en/of taalstoornis.

Stemproblemen komen zowel bij volwassenen als bij kinderen voor. De oorzaak voor het ontstaan van een stemklacht is divers, ik behandel zowel organische- als functionele stemstoornissen.

Slikproblemen kunnen zich voordoen als gevolg van een slappe mond/tongmotoriek, maar ook t.g.v. een neurologische stoornis, dysfagie. beide stoornissen behandel ik.

logo-nvlf